Gegevensbescherming

GEGEVENSBESCHERMING

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Deze gegevensbeschermingsverklaring legt het type, de omvang en het doel uit van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die daarmee verband houden, evenals externe online aanwezigheden, zoals onze profiel op sociale media (hierna gezamenlijk aangeduid als “Online aanbod”).

Voor de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “verantwoordelijke”, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING EN MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN?

Verantwoordelijk is:
Kurgarten-Hotel GmbH & Co. KG
Funkenbadstraße 7
D-77709 Wolfach
Tel.: + 49 (0) 7834 / 40 – 53
Fax: + 49 (0) 7834 / 47 – 589
E-Mail: info@kurgarten-hotel.de
Impressum: https://www.www.kurgarten-hotel.de/impressum/

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:
Dr. Gert Landauer
HWH – Gesellschaft für Datenschutz und Beratung GmbH
BGM – Bürgermeister-Rohrmüller Straße 14
86554 Pöttmes
Tel.: +49 (0) 160 / 96780366
E-Mail: info@hwh-datenschutz.de

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS:

 • Voorraadgegevens (bijv. namen, adressen)
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers)
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s)
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden)
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)

Daarnaast verwerken wij:

 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie)
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)

van onze klanten, prospects en zakelijke partners met het oog op het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS (DOEL VAN VERWERKING) EN OP WELKE RECHTSGROND?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet op de Gegevensbescherming (BDSG).

 • Terbeschikkingstelling van het online aanbod, de functies en inhoud ervan
 • Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Bereikmeting/marketing

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 • u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven,
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u,
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
 • de verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u
 • een doorslaggevend legitiem belang hebben bij het niet openbaar maken van uw gegevens.

gebruik van de website

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG.

Cookies

Naast de bovengenoemde gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie plaatst (hier van ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

De website maakt gebruik van tijdelijke en permanente cookies, waarvan de reikwijdte hieronder wordt uitgelegd: Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit zijn met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en b.v. B. cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Gebruik van GoogleAnalytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan de website-exploitant te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG.

Contactformulieren

Met uw toestemming kunt u via de contactformulieren contact met ons opnemen en berichten sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG.

Verplichte informatie voor het indienen van de formulieren is uw naam en voornaam, evenals uw e-mailadres. De opgave van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig. De gegevens worden vertrouwelijk en uitsluitend gebruikt voor het door u gewenste doel en worden niet doorgegeven aan onbevoegde derden.

U kunt uw toestemming voor het verzenden van het contactformulier te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. U kunt uw herroeping kenbaar maken door een bericht te sturen naar de contactgegevens in het impressum.

Gegevensbeschermingsinformatie in het sollicitatieproces

Wij verwerken de gegevens van de sollicitant alleen voor het doel en als onderdeel van het sollicitatieproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De gegevens van de sollicitant worden verwerkt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van het sollicitatieproces in de zin van artikel 6 lid 1 letter b. AVG Artikel 6, lid 1, onder f), AVG als de gegevensverwerking voor ons noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure (in Duitsland geldt ook § 26 BDSG).

Het sollicitatieproces vereist dat sollicitanten ons de gegevens van de sollicitant verstrekken. De benodigde sollicitantengegevens vloeien voort uit de functiebeschrijvingen en omvatten in hoofdzaak persoonsgegevens, post- en contactadressen en de bij de sollicitatie behorende documenten, zoals begeleidende brief, curriculum vitae en getuigschriften. Daarnaast kunnen aanvragers ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken. Door de aanvraag bij ons in te dienen, gaan de aanvragers akkoord met de verwerking van hun gegevens ten behoeve van het aanvraagproces in overeenstemming met het type en de reikwijdte zoals uiteengezet in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 AVG vrijwillig worden meegedeeld als onderdeel van het sollicitatieproces, worden ze ook verwerkt in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder b AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals ernstige handicap of etnische afkomst). Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 AVG van sollicitanten worden gevraagd als onderdeel van het sollicitatieproces, worden deze ook verwerkt in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG (bijv. als dit voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk is).

Naast de postroute kunnen sollicitanten ons hun sollicitatie per e-mail toesturen. Wij vragen u er echter op te letten dat e-mails over het algemeen niet versleuteld worden verzonden en dat de sollicitanten zelf moeten zorgen voor versleuteling. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor het transmissiepad van de applicatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server.

In het geval van een succesvolle sollicitatie kunnen de door de sollicitanten verstrekte gegevens door ons worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsrelatie. Anders, als de sollicitatie voor een vacature niet succesvol is, worden de gegevens van de sollicitanten verwijderd. De gegevens van de sollicitanten worden ook verwijderd als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe sollicitanten te allen tijde gerechtigd zijn.

De verwijdering vindt plaats, behoudens een gemotiveerde intrekking door de aanvrager, na een periode van zes maanden, zodat wij eventuele vervolgvragen over de aanvraag kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsplicht op grond van de Wet Gelijke Behandeling.

WIE KRIJGT MIJN GEGEVENS?

Alleen die afdelingen die uw gegevens nodig hebben om aan hun contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, hebben er toegang toe. Voor deze doeleinden kunnen ook verwerkers die door ons zijn ingeschakeld in overeenstemming met artikel 28 AVG gegevens ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-dienstverlening en telecommunicatie. In dit verband zijn er overeenkomstige contracten voor orderverwerking in overeenstemming met artikel 28 AVG.

Wij mogen alleen persoonsgegevens doorgeven als dit wettelijk is toegestaan of als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens derde partijen zijn genoemd onder punt 2.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Persoonlijke gegevens worden onmiddellijk verwijderd zodra hun kennis niet langer vereist is voor het vervullen van het doel van opslag (bijvoorbeeld het verzenden van informatiemateriaal) en er geen wettelijke verplichting is om de bijbehorende documenten te bewaren.

WORDEN MIJN GEGEVENS OVERGEDRAGEN NAAR EEN DERDE LAND OF EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außer des Europäischen Wirtschaftsraums) findet nur statt, soweit dies rechtlich zulässig ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten unter Punkt 3 genannte Dritte sein.

BESTEHT FÜR MICH EINE PFLICHT ZUR BEREITSTELLUNG VON DATEN?

Als onderdeel van uw bezoek aan onze website hoeft u alleen de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de technische uitvoering van het bezoek. Het verstrekken van de gegevens is noch wettelijk noch contractueel vereist of noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan er alleen maar toe leiden dat u mogelijk niet alle functies en aanbiedingen van deze website kunt gebruiken.

WELKE PRIVACYRECHTEN HEB IK?

Elke betrokkene heeft het recht op informatie volgens artikel 15 AVG, het recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG, het recht op verwijdering volgens artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG en het recht op gegevensoverdraagbaarheid artikel 20 AVG . De beperkingen volgens §§ 34 en 35 BDSG zijn van toepassing op het recht op informatie en het recht op verwijdering. Daarnaast is er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 77 AVG i. in combinatie met § 19 BDSG.

GDPR cookieconsent met Real Cookie Banner